Teknisk Gymnasium (HTX)

Teknologi – design

Studieretningen TEKDES er for dig, som har lyst til at arbejde med udvikling

og design af fremtidens produkter – produkter, der imødekommer forbrugernes
behov, og som skaber vækst og samtidig understøtter et bæredygtigt
samfund.

Du lærer professionelle processer

Undervisningen består af teori, øvelser og praktiske projekter, hvor du
lærer professionelle metoder til at fuldføre processen fra idé til færdigt
produkt i en virksomhed.

Der er blandt andet tale om kreative teknikker til

  • Idéudvikling
  • Teamarbejde
  • Designanalyse
  • Integreret produktudvikling
  • Markedsanalyse
  • Brugerundersøgelse
  • Teknologianalyse
  • Materiale- og produktionsvalg
  • Miljø- og samfundsvurdering

Du træner innovation og iværksætteri

En stor del af projektarbejdet vil bygge på din viden fra de øvrige fag,
men også på viden, som du opnår gennem virksomhedspraktik, virksomhedsbesøg
og samarbejde med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.

Der indgår et længerevarende innovations- og iværksætterprojekt, hvor
du sammen med din gruppe etablerer en virksomhed, som konkurrerer
med andre om at blive årets unge virksomhed. Forløbet giver dig indsigt
i virksomhedsdrift og gennemføres i samarbejde med gæstelærere og
rådgivere fra erhvervslivet.

Studieretningen vil især styrke dine forudsætninger for videregående
uddannelser indenfor teknik, teknologi, design, handel, naturvidenskab,
innovation og iværksætteri.

Studieretningsfag

Teknologi A
Design B
F.eks. innovation C

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Matematik B
Fysik B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Teknologihistorie C
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Maskinteknik
– Proces

Valgfag

Engelsk A
Kemi A
Fysik A
Kommunikation/IT A
Samfundsfag B
Biologi B
Idéhistorie B
Tysk C
Psykologi C
Idræt C
Musik C
Filosofi C
Programmering C