Teknisk Gymnasium (HTX)

Matematik – programmering

Studieretningen MAT-IT er for dig, der har interesse for matematik og computere på et højt niveau. På denne retning lærer du en masse matematik, og du lærer at anvende matematikken til løsning af dagligdags- og IT-problemer.

Lær af hverdagens it-problemer

Du lærer bl.a.:

  • at programmere i forskellige sprog
  • at sætte servere op og
  • at håndtere styreprogrammer til robotter og
  • at udvikle apps til smartphones

Undervejs arbejder du med virkelighedsnære projekter, som skal bearbejdes og løses ved at anvende matematisk analyse og computere.

Du får udviklet tankegangen

Efter tre år vil du kunne regne med vektorer, differentiere funktioner og
beregne arealer og rumfang dannet af krumme kurver. Du vil have udviklet evnen til logisk og systematisk tankegang.

Du vil vide, hvordan man bruger computere til løsning af mange forskellige opgaver, og vil derved være rigtig godt rustet til en videregående
uddannelse inden for IT, naturvidenskab eller teknik.

Studieretningsfag

Matematik A
Informationsteknologi B
F.eks. programmering B

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Fysik B
Teknologi B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Teknologihistorie C
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Maskinteknik
– Proces

Valgfag

Engelsk A
Kemi A
Fysik A
Teknologi A
Samfundsfag B
Biologi B
Idéhistorie B
Tysk C
Psykologi C
Idræt C
Musik C
Filosofi C