Teknisk Gymnasium (HTX)

Matematik – fysik

På studieretningen MATFYS lærer du en masse matematik og fysik.
Fag, du skal bruge f.eks. som ingeniør, men også fag, der giver dig
et nyt syn på verden.

Prøv teorien af i praksis

Du arbejder teoretisk med både matematik og fysik, og du
ser teorien illustreret i eksperimenter fra mange grene af fysikken, f.eks.:

  • Bevægelsesfysik
  • Brydning af lys
  • Elektromagnetisk induktion
  • Varmeoverførsel og
  • Energiomsætning

Du regner med vektorer, differentierer funktioner, opstiller modeller,
finder arealer ved integralregning og meget mere.
Du oplever glæden ved at se teori fungere i virkeligheden, og du
lærer at anvende resultater i en rapport.

Klar til videregående uddannelser

Efter tre år kan du fortælle om dampmaskiner og køleskabe,
bilmotorer og vandkraft, vekselstrømstransformation, solenergi og
raketter.

Du har tilegnet dig mange kompetencer og er rustet til en videregående
uddannelse.

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik A
F.eks. astronomi C

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Teknologi B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Teknologihistorie C
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Maskinteknik
– Proces

Valgfag

Engelsk A
Kemi A
Teknologi A
Kommunikation/IT A
Samfundsfag B
Biologi B
Idéhistorie B
Tysk C
Psykologi C
Idræt C
Musik C
Filosofi C
Programmering C