Teknisk Gymnasium (HTX)

Kommunikation/IT - Samfundsfag

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i digitalt design og moderne medier.

Hvis du vil udvikle dine digitale, kreative og kommunikative evner.

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i digitalt design og moderne medier. Vi beskæftiger os med kommunikation ved hjælp af IT, og med en samfunds-faglig vinkel skabes der en forståelse for forskellige kommunikationsmetoder, og hvordan de bruges.

Med kommunikation i forbindelse med samfundsfag tænkes der her på billeder, grafik og design, som udtrykkes gennem mange forskellige medier. Aktuelle eksempler er f.eks.:
* En busreklame i København skabte international opmærksomhed.
* Unges brug af snapchat har gang på gang sat dagsordenen i landets medier.
* Robotter og droner, der skaber nye muligheder og nye kommunikationsmetoder.

Klar til videregående uddannelser

Studenter fra denne studieretning læser f.eks. journalistik, medievidenskab, It-ingeniør, ani-mation, multimediedesign eller måske en samfundsvidenskabelig retning. Det giver gode muligheder for job inden for det private erhvervsliv, undervisning og forskning.

Eksempler på indhold fra undervisningen

Vi arbejder teoretisk og ikke mindst praktisk med bl.a. følgende emner:
* Spildesign/storytelling
* Hjemmesider
* Billedredigering
* Film og audio
* Droner/robotter
* Sociale medier
* Kampagner og kommunikationsmetoder

Studieretningsfag

Kommunikation/IT A 
Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Maskinteknik
– Proces

Valgfag

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Kommunikation IT
Matematik
Teknologi
Engelsk
Fysik
Kemi
Samfundsfag
Programmering
Biologi
Programmering
Psykologi
Teknologi
Musik
Filosofi
Tysk