Teknisk Gymnasium (HTX)

Bioteknologi – matematik

Faget bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab og de naturvidenskabelige fag biologi, kemi, matematik, fysik og informationsteknologi. Bioteknologi er et innovativt fag med mange anvendelser inden for fx miljø, medicinsk forskning og fødevarer.

Samfundsrelevante udfordringer

I bioteknologi har du naturligvis altid kemi og biologi på B-niveau, og vi arbejder tværfagligt med vurdering af nutidens og fremtidens teknologier og deres betydning for mennesker og samfund.

Vælger du studieretningen BIOTEK på Svendborg Tekniske Gymnasium kommer du til at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger og lave selvstændige eksperimenter i skolens laboratorier.

Eksempler på indhold

I undervisningen tager vi eksempelvis fat på temaer som:

  • Forplantningsteknologi – fertilitetsbehandling & fosterdiagnostik
  • Mikrobiologi og immunologi – sygdomme, antibiotika & vaccination
  • Biokemi – Kræftforebyggelse, undersøgelse & behandling
  • Bioteknisk produktion – fra skimmelost til funktionelle fødevarer
  • Bæredygtig fødevareproduktion – økologi, forædling og GMO
  • Energiproduktion – biobrændsel, brint og organiske solceller

Studieretningsfag

Bioteknologi A
Matematik A
F.eks. idéhistorie B

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B
Fysik B
Teknologi B

Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Teknologihistorie C
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Maskinteknik
– Proces

Valgfag

Engelsk A
Kemi A
Fysik A
Teknologi A

Kommunikation/IT A
Samfundsfag B
Idéhistorie B
Tysk C
Psykologi C
Idræt C
Musik C
Filosofi C
Programmering C