Om skolen

Ungdomsorganisationer

Alle samfundsengagerende organisationer er altid velkomne på Svendborg Erhvervsskole og kan, ved henvendelse til kontaktpersonerne på denne side, træffe aftale om besøg på skolen.

Implementering af kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til ungdomsuddannelser på Svendborg Erhvervsskole:

Ministeriet for Børn og Undervisning har i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Rektorforening udarbejdet et kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesinstitutionerne – den fulde tekst.

På Svendborg Erhvervsskole vægter vi samarbejdet med virksomheder og organisationer udenfor skolen højt, en af skolens værdier er, at ‘vi blander os’, og vi anser indsigt i samfundsengagerende organisationers virke som en naturlig del af både elevernes dannelsesproces og uddannelsesproces. Alle samfundsengagerende organisationer er derfor altid velkomne på Svendborg Erhvervsskole og kan, ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner, træffe aftale om besøg på skolen.

HandelsGymnasiet (HHX)

Anders Michael Pedersen (samfundsfagslærer) ape@svend-es.dk

Teknisk Gymnasium (HTX)

Tina Bach Jensen (studiesekretær) tbj@svend-es.dk

Peter Frisk pfr@svend-es.dk
(studievejleder og underviser i samfundsfag og teknologihistorie)

EUD Merkantil (HG)

Kurt Boye Rasmussen (uddannelseschef) kbra@svend-es.dk

EUD Tekniske uddannelser

Yvonne Sejten (sekretær) ys@svend-es.dk