Handelsgymnasiet (HHX)

Studieretninger og fag på HHX

I løbet af de 3 år uddannelsen varer har du både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Efter et ½ år skal du vælge studieretning. På Svendborg HandelsGymnasium kan du vælge mellem 6 studieretninger.

Du kan vælge imellem følgende studieretninger med tilhørende studieretningsfag:

BUSINESS er for dig, der gerne vil lære om virksomhedsanalyser, logistik, investering og budgetter. Matematik og økonomi er en stærk fagkombination, hvis du drømmer om en karriere i det private erhvervsliv.

SEM er for dig, der elsker sport og har lyst til at stå bag store arrangementer. Vi har morgentræning, fag som sportspsykologi, trænings-, kost- og ernæringsprogrammer, og du kan få et sundhedstjek.

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI er for dig, der er boglig og har et kreativt gen. Du arbejder tværfagligt, selvstændigt og i grupper med projekter, som giver mening i virkeligheden.

ØKONOMI & ORGANISATION er for dig, der vil forstå aktuelle samfundsproblemer og være med til at afprøve teorierne i økonomi, organisation og afsætning på konkrete eksempler fra erhvervslivet.

INTERNATIONAL er for dig, der ønsker en international uddannelse, hvor vi mest taler engelsk, lærer om britisk og amerikansk kultur og er på studieture til et europæisk land og USA.

SPROG er for dig, der ønsker at lære tre sprog på højeste niveau; engelsk, tysk og fransk eller spansk. Vi har fokus på samfundsforhold, kultur og erhvervsliv i enkelte sprogområder, og du kommer på kort studieophold i Europa.

Obligatoriske fag på HHX

Dine obligatoriske fag uanset studieretning er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Samtidshistorie B
 • Fransk A/spansk A/tysk B
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • International økonomi B
 • Erhvervsret C
 • Matematik C
 • Samfundsfag C

På HHX skal du have mindst 4 fag på A-niveau, men du må gerne vælge flere. Tager du flere A-fag, opjusterer du automatisk dit afsluttende gennemsnit til studentereksamen.

Du kan vælge mellem følgende valgfag på HHX

Foruden de fag, du skal have, kan du på 2. og 3. år vælge mellem flere fag på A-niveau eller supplere med valgfag på A-niveau eller supplere med fag på B- eller C-niveau. Eksempler på valgfag:

 • samfundsfag B
 • matematik A/B
 • tysk A (for elever, der har afsluttet tysk B)
 • tysk B (for elever, der har valgt fransk/spansk som 2. fremmedsprog)
 • fransk B (for elever, der har valgt tysk/spansk som 2. fremmedsprog)
 • spansk B (for elever, der har valgt tysk/fransk som 2. fremmedsprog)
 • finansiering
 • innovation
 • markedskommunikation
 • idræt
 • mediefag
 • musik
 • psykologi

Du får en grundig orientering, inden du skal vælge, og du kan altid tale med lærer og studievejleder om mulighederne.

Fagene hænger sammen på tværs på HHX

De store tværfaglige områder, du vil møde på din vej op gennem handelsgymnasiets 3 år, er:

Projekter på HHX

I løbet af årene i Svendborg HandelsGymnasium vil du komme til at arbejde med tværfaglige projekter. På første år vil det være temaer inden for Sprog og Kultur, Samfund og Innovation. Desuden vil du deltage i en række miniprojekter af 2 dages varighed, hvor forskellige fag deltager.

Erhvervscase

På andet år i handelsgymnasiet vil du arbejde tværfagligt med fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Du skal bruge metoder og teorier fra begge fag til at løse opgaver for virksomheder.

Studieretningsopgaven

På andet år vil du arbejde med en tværfaglig opgave inden for 2 af dine studieretningsfag.

Opgave i dansk og/eller samtidshistorie

Også på andet år i handelsgymnasiet skal du udarbejde en større skriftlig opgave i dansk og/eller samtidshistorie.

Det internationale Område

I løbet af sidste år i handelsgymnasiet skal du udarbejde en rapport over et internationalt emne. Følgende fag indgår: Dansk, samtidshistorie, engelsk og international økonomi.

Studieretningsprojekt

Ligeledes i løbet af sidste år i handelsgymnasiet skal du udarbejde et studieretningsprojekt, der tager udgangspunkt i ét af dine 2 niveau A-studieretningsfag.