Handelsgymnasiet (HHX)

Forløbet af HHX-uddannelsen

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som er opbygget af et fælles grundforløb på et ½ år efterfulgt af studieretningsforløb på 2½ år.

Det første halve år på Svendborg HandelsGymnasium går du en fornemmelse af, hvordan det er at gå på et gymnasium. En del af undervisningen ligner den, du har i grundskolen, mens andet ser helt anderledes ud.

Du får kendte og nye fag                     

På grundforløbet har du obligatoriske fag som du kender:

  • dansk niveau A
  • engelsk niveau A
  • matematik niveau C
  • samfundsfag niveau C
  • samtidshistorie niveau B
  • et ekstra fremmedsprog (fransk A, spansk A eller tysk B/A)

og nogle nye obligatoriske fag:

  • afsætning niveau B
  • virksomhedsøkonomi niveau B
  • international økonomi niveau B
  • erhvervsret niveau C

Niveau A er højeste gymnasiale niveau og svarer til 3 års undervisning i faget. Niveau B svarer til 2 års undervisning, mens niveau C er lig med 1 års undervisning i faget.

God tid til at vælge

Grundforløbet giver dig en god indføring i de forskellige studieretninger, og du har tid nok til at vælge det, du helst vil.
Efter grundforløbet vælger du den studieretning, du synes bedst om, og den følger du i 2½ år.
Her har du stadig obligatoriske fag, men du får også 3-4 studieretningsfag og en række valgfag, som interesserer dig mest.